Thursday, February 14, 2013

Η Ευρωπαϊκή Κοινή Αλιευτική Πολιτική χαράζει νέα δεδομένα στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου στις 6 Φεβρουαρίου, σχετικά με τον νέο Κανονισμό Πλαίσιο για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία την πρόταση μέτρων της Γερμανίδας Ευρωβουλευτού των Σοσιαλιστών Ουλρίκε Ρόντουστ. Βάσει της πρότασης της Ευρωβουλευτού, η εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη θα θέσει τα θεμέλια για μία πραγματικά βιώσιμη αλιεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνοπτικά η νέα ΚΑλΠ, βάσει των τροποποιήσεων που υπερψηφίστηκαν θέτει ως κύριους στόχους, μεταξύ άλλων, την ανάκαμψη των υπεραλιευμένων ιχθυαποθεμάτων, τη θέσπιση και εφαρμογή συγκεκριμένων διαχειριστικών σχεδίων για τα ιχθυαποθέματα, την εξάλειψη των απορρίψεων και τη συνδιαχείριση ως μέτρο που διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στο σχεδιασμό μέτρων προστασίας.

Η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου είναι μία απόφαση σταθμός για την ουσιαστική προστασία των θαλάσσιων πόρων, την ανάσχεση της υποβάθμισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, της απώλειας της βιοποικιλότητας, αλλά και της προστασίας απειλούμενων με εξαφάνιση θαλάσσιων θηλαστικών, όπως η μεσογειακή φώκια Monachus monachus, η φώκαινα Phocoena phocoena, o φυσητήρας, Physeter macrocephalus και το κοινό δελφίνι, Delphinus delphis

Wednesday, January 9, 2013

Εντυπώσεις σεμιναρίων…/ Impressions and feedback from the “Thalassa” seminars


«Είδα αρκετά πράγματα που δε γνώριζα, όπως ποια είδη θαλάσσιων θηλαστικών υπάρχουν στη χώρα μας, πόσες απειλές υπάρχουν που τα οδηγούν στην εξαφάνιση που δεν τις γνωρίζουμε, πόσοι τρόποι υπάρχουν που μπορούν να βοηθήσουν στη γνώση αυτών των απειλών και πόσοι τρόποι προκειμένου να εξαλειφθούν». Αυτές είναι οι σκέψεις ενός από τους συμμετέχοντες σε ένα από τα σεμινάρια του “Θάλασσα” που πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν εκπνεύσει το 2012.

Επισκεφτήκαμε 21 περιοχές της Ελλάδας. Ταξιδέψαμε από την Πάτρα μέχρι την Κεφαλονιά, την Πρέβεζα και την Ηγουμενίτσα, από το Βόλο μέχρι την Αλεξανδρούπολη, από το ένα άκρο της Κρήτης μέχρι το άλλο αλλά και σε νησιά σε ολόκληρο το Αιγαίο όπως η Σύρος, η Ρόδος, η Μυτιλήνη και η Χίος. Στα σεμινάρια συμμετείχαν άτομα από την τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς που ασχολούνται είτε έμμεσα είτε άμεσα με την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών καθώς επίσης και στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Πολίτες από τοπικές ΜΚΟ, φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου όπως επίσης και φοιτητές των Εμπορικών Σχολών της Ελλάδας και της Ακαδημίας του Πολεμικού Ναυτικού.

«Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να ξαναθυμηθώ τα θηλαστικά των θαλασσών μας  και να μάθω περισσότερα, αλλά κυρίως που μου δώσατε την ευκαιρία να βγω από το "καβούκι" μου. Να' στε πάντα καλά και καλή ευόδωση των προσπαθειών σας» μας είπε κάποιος. Άλλοι πάλι, προβληματίστηκαν, «Πόσο απλά και όμορφα θα ήταν όλα αν δεν ήμασταν τόσο εγωιστές εμείς οι άνθρωποι», ενώ άλλοι ανησύχησαν «καταστρέφοντας το οικοσύστημα κινδυνεύουμε και οι ίδιοι».

Όλα αυτά, στη διάρκεια δύο ωρών, όπου η ομάδα του “Θάλασσα” παρουσίασε στους συμμετέχοντες το ημίωρο ντοκιμαντέρ του προγράμματος «Θαλάσσια θηλαστικά, οι συγκάτοικοί μας στις ελληνικές θάλασσες», καθώς και ειδικότερα το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των θαλάσσιων θηλαστικών αλλά και το τι κάνει κανείς όταν έρθει σε επαφή με ζωντανό, τραυματισμένο ή/και νεκρό ζώο. Επίσης ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια και να καταγράψουν τις σκέψεις τους, ενώ όλοι μοιράστηκαν μαζί μας προσωπικές εμπειρίες από τον εργασιακό τους χώρο και έκαναν προτάσεις για μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, άρα και των θαλάσσιων θηλαστικών.

«Τι κρίμα…αφού μπορούμε να μάθουμε να ζούμε μαζί, γιατί δεν το κάνουμε;» σημείωσε κάποιος. Γι αυτό, να θυμάστε, μοιραζόμαστε το ίδιο σπίτι, ας μάθουμε να ζούμε μαζί


I learned many things I wasn’t aware of such as the marine mammal species living in our country, the threats they face, most of which we are unaware of and lead them to extinction, some easy ways and behaviors we can adopt in order to minimize these threats and help in the species’ protection”. These are one participant’s thoughts regarding the “Thalassa” seminar!  The organization of the project’s advocacy and capacity building seminars, aiming the key stakeholders of “Thalassa” started in September 2012 and were completed at the end of 2012.

The “Thalassa” team visited 21 Greek cities, from Patra to Kefalonia, Preveza and Igoumenitsa, from Volos to Alexandroupolis, from the one end of Crete to the other, but also islands of the Aegean such as Syros, Rhodes, Mytilene and Chios. Approximately 250 people participated in the seminars from the local authorities, stakeholders who are involved either directly or indirectly in the protection of marine mammals as well as more than 70 people ofCoast Guard personnel. Moreover, participants were people from local NGOs, students of the Marine Sciences from the University of the Aegean and cadets from the Maritime and Military Academies of Greece.

Thank you for giving me the opportunity to recall the marine mammals of our seas and learn more about them, but also for helping me to get out of my isolation. Wishing you all the best and may your efforts be successful” a participant told us. Others were more concerned “How much more easier and beautiful everything would be if we weren’t so selfish”, while others expressed their worries “by destroying our ecosystem we put our own selves in danger”.

The above views were heard during the 2 hour duration of the seminars, where the participants watched the half hour documentary “Marine mammals, our cohabitants in the Greek Seas”, the presentations on the legislative framework for the protection of the marine mammals as well as on the procedures that have to be followed when individuals come in contact with an alive, injured or/and dead animal. Also the participants answered questionnaires, expressed their thoughts, shared with the “Thalassa” team experiences from their work and suggested measures that can be adopted and would contribute to a more effective protection of the marine environment and marine mammals.

One, out of the total of approximately 1100participants, wrote: “What a pity…since we can learn to live together, why don’t we actually do it”. So, remember, we share the same house, let’s learn to live together