Tuesday, June 21, 2011

Οδηγίες προς ναυτιλομένους!Τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, κάποιοι τυχεροί από εμάς μπορεί - παρά την οικονομική κρίση – να καταφέρουν να πάνε διακοπές. Από αυτούς, κάποιοι ακόμη πιο τυχεροί μπορεί να βρεθούν σε ταχύπλοα ή ιστιοπλοϊκά. Η μεγαλύτερη ίσως χαρά για όποιον βρίσκεται στη θάλασσα είναι το να δει δελφίνια ή ακόμη και μεγαλύτερα κητώδη, όπως οι ζιφιοί, οι φυσητήρες ή οι πτεροφάλαινες! Τα δελφίνια πολύ συχνά θα πλησιάσουν την πλώρη του σκάφους, ενώ τα μεγάλα κητώδη μπορεί να βρεθούν στην πορεία μας. Τα δελφίνια μάλιστα, ίσως "παίξουν" και με το σκάφος «χρησιμοποιώντας» το εκτόπισμά του για να παίρνουν ώθηση.

Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι μία από τις βασικές απειλές που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά είναι η ενόχληση από τον άνθρωπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να απολαύσουμε μία συνάντηση με δελφίνια ή άλλα κητώδη, απλά πρέπει να είμαστε προσεχτικοί, να μην τα ενοχλήσουμε ή τα τρομάξουμε και να τα αφήσουμε να επιλέξουν εάν θέλουν να πλησιάσουν.

Συγκεκριμένα, εάν συναντήσουμε δελφίνια:
-        Κρατάμε μία απόσταση μεγαλύτερη από 100 μέτρα και αφήνουμε την πρωτοβουλία της επαφής στα ίδια. Εάν έχουν διάθεση θα έρθουν από μόνα τους.
-        Δεν κατευθυνόμαστε ποτέ καταπάνω στα δελφίνια. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν εισχωρούμε στο κοπάδι με το σκάφος. Διατηρούμε μία πορεία παράλληλη με αυτή των δελφινιών.
-        Δεν αυξομειώνουμε την ταχύτητα του σκάφους απότομα. Διατηρούμε μία σταθερή ταχύτητα που να μην ξεπερνάει τους 7 κόμβους. Τόσο ο θόρυβος της μηχανής όσο και η επιτάχυνση μπορεί να εκληφθεί ως απειλή και να τρομάξει τα δελφίνια.
-        Ποτέ δεν αλλάζουμε απότομα την πορεία του σκάφους γιατί και πάλι θα τα τρομάξουμε ή/και θα τους δημιουργήσουμε πανικό.
-        Εάν τα δελφίνια μας πλησιάσουν, συνεχίζουμε την πορεία μας και απολαμβάνουμε την επαφή!
-        Σε περίπτωση μεγάλων κητωδών (όπως οι φυσητήρες) και λόγω της πολύ μικρής ταχύτητάς τους, μειώνουμε την δική μας ταχύτητα κάτω από τους 3 κόμβους, ήδη από απόσταση 200 μέτρων. Ποτέ δεν τοποθετούμαστε μπροστά από έναν ή περισσότερους φυσητήρες, κόβοντάς τους την πορεία, και ποτέ δεν κατευθυνόμαστε κάθετα προς αυτούς.
-        Σε καμία περίπτωση δεν προσπαθούμε να κολυμπήσουμε μαζί με δελφίνια ή μεγαλύτερα κητώδη. Όσο και να φαίνεται πολύ ωραίο και όλοι το επιθυμούμε (ειδικά όσοι έχουμε δει το Απέραντο Γαλάζιο), πρέπει να έχουμε υπόψη ότι είναι άγρια θηλαστικά και εκτός από το ότι μπορεί να τα ενοχλήσουμε, μπορεί να γίνουν μέχρι και επιθετικά. Ειδικά αν πρόκειται για μητέρες με μικρά.
-        Επίσης, ποτέ δεν προσπαθούμε να τα αγγίξουμε ή να τα ταΐσουμε.
-        Τέλος, παίρνουμε όσο περισσότερες και καλύτερες φωτογραφίες μπορούμε και σημειώνουμε την ημέρα και την ακριβή θέση της παρατήρησής μας (το στίγμα, ή έστω την απόσταση από την στεριά του προορισμού μας), ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός του είδους δελφινιού ή μεγάλου κητώδους από ειδικούς επιστήμονες. Αν δούμε φυσητήρες προσπαθούμε να φωτογραφήσουμε την δεξιά και την αριστερή πλευρά του ραχιαίου πτερυγίου τους και αν κρατηθούμε σε απόσταση πίσω από τον φυσητήρα, φωτογραφίζουμε την ουρά του όταν την βγάλει για να ξεκινήσει μια βαθιά κατάδυση. Αν μπορούμε, παίρνουμε και video. Δεν ξεχνάμε μάλιστα να στείλουμε τις φωτογραφίες στο Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος,  pelagos.info@otenet.gr, μαζί με στοιχεία επικοινωνίας για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρατήρησή μας.

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και πολλές συναντήσεις με δελφίνια!!!


The summer is here and some lucky ones among us - despite the economic crisis - will manage to go on holidays. Some of those, even luckier, might use or visit speedboats or sailboats.  The greatest joy for anyone who is out at sea is to see dolphins or even larger cetaceans, such as beaked whales, sperm whales and fin whales! The dolphins often approach the bow of the boat, whereas large cetaceans might be found in our course. In fact, dolphins might "play" with a boat, making use of its displacement, which actually pushes them.

We should know and remember that one of the main threats for the marine mammals is human disturbance. However, this does not mean that we cannot enjoy an encounter with dolphins or other cetaceans, but we should be careful, not to disturb or scare them and let them choose if they want to approach us or not. 
Specifically, if you encounter dolphins:
 -       We keep a distance greater than 100 meters and let them choose if they want to come closer or not.
-       Our course is never straight towards the dolphins. Also, we never try to invade the pod with our boat. We maintain a direction parallel to that of dolphins.
-       We do not increase or decrease the speed of the vessel abruptly. We retain a steady speed that will not exceed the 7 knots. Both the noise of the engine as well as the acceleration, can be seen as a threat and scare the dolphins.
-       We never change the course of the boat abruptly, because dolphins might get scared or panic.
-       If dolphins approach us, we continue our trip and enjoy the encounter!
-       In the case of the large cetaceans (like the sperm whale) and due to their low speed, we reduce our speed below 3 knots and keep a distance greater than 200 meters. We are never place ourselves in front of one or more sperm whales, cutting their course and our direction is never straight towards them.
-       We never try to swim with dolphins or larger cetaceans. As much as it seems nice and we all want to have an experience like this, we should keep in mind that these animals are wild. Apart from being disturbed, they can even become aggressive, especially in the case of mothers with their young.
-       We never try to touch or feed them.
-       Finally, we get as many pictures as we can and note the day and the exact location of our observation (coordinates, or distance from the shore of our destination), in order to be possible for the scientists to identify the species of dolphin or large cetacean. If we see a sperm whale, we try to photograph the right and the left side of its dorsal fin and if we keep a distance from it, we photograph its flukes when it starts its deep. If possible, we also get video footage.
We send the photographs to the Pelagos Cetacean Research Institute, pelagos.info@otenet.gr, together with contact details for more information regarding our observation.

We wish you happy holidays and many encounters with dolphins!